Murgrönan

Samfällighetsförening

Välkomna till Murgrönan samfällighetsförenings hemsida.

Föreningen består av 107 fastigheter på Blåklockevägen, Liljekonvaljvägen och Luktärtsvägen i Norra Gryta ca 5 km från Västerås centrum. I området finns uppvuxna grönområden och flera lekplatser. Till föreningen hör också en samlingslokal som kan hyras för kalas eller fest.

SENASTE NYTT


Vänligen notera vårens städdag som hålls
27:e april.(se under akriv för information)
OBS! container för trädgårdsavfall kommer att finnas

helgen 3-6:e maj.

 


 Riktlinjer för trafik och parkering